menu icon

Na co je dobré se před první návštěvou připravit:

Většina z Vás již vyzkoušela několik předchozích alternativních pokusů k uzdravení, vyřešení Vašeho bolu. Vaše první návštěva u mne bude jiná než ostatní předchozí. Od začátku je kladen důraz na vytváření pocitu bezpečí. Pocit příjemného a podporujícího prostředí napomáhá k intenzivnímu rozvoji, k elegantnímu překonávání problémů a k žádoucím hlubším změnám.

Chcete se předem připravit?

Odpovězte si zkusmo na následující otázky: Přicházíte z vlastního popudu, nebo Vás někdo na terapii posílá? Jaké změny od ní očekává/te? Potřebujete něco změnit? Co a jak? Jak poznáte, že jste terapii plně využil? Jak to pozná váš partner, děti, přátelé? Dobře si promyslete, jak se právě dnes (tento týden, měsíc, rok, etapu života…) cítíte, jestli je všechno v pohodě, nebo je něco, co pohodu narušuje… Také si připravte informace, které bych měla vědět, abych se nechovala jako slon v porcelánu - Vaše nepříjemná témata, aktuální životní situace, strachy či obavy… ...

První návštěva:

- to je pro zákazníky většinou rozhodování mezi „ano“, nebo „ne“. Zůstat nějaký čas v mé péči, nebo nezůstat. První návštěva u mě probíhá tak, že si krátce vyslechnu s čím zákazník přichází. Ještě než si prohlédnu – „přečtu“ jeho auru, pracujeme spolu na výběru spektra možností, způsobech a prostředcích terapie které povedou k předem dohodnutému cíli. Už i toto je mnohdy pro zákazníky velice osvobozující.  ...

Kdysi mi v procesu změny jedna klientka řekla: „práce s tebou není pro srabíky.“ To je dobré to vědět! V procesu změny se velice pravděpodobně setkáte s „bolestí.“ Budete si muset přiznat své nejtemnější obavy, odkrýt nejedno tabu a zbavit se iluzí. Tato proměna vás bude stát spoustu energie. Díky tomu ale v sobě objevíte sílu změnit sebe a svou realitu. Po celou dobu vám budu pevnou oporou. Ale změnu musíte udělat sami.Ceník:


Dobříš - sociální den (pondělí) 1 hodina 1000 Kč
1,5 hodiny 1500 Kč
socialně slabší klienti si mohou zažádat o slevu
Praha 1 hodina 1200 Kč
1,5 hodiny 1800 Kč
socialně slabší klienti si mohou zažádat o slevu

V případě že se na smluvený termín nemůžete dostavit, je nutné ho zrušit minimálně 24 hodin předem. Propadlý - včas nezrušený termín účtuji k další návštěvě. U termínů mimo pracovní dobu, o víkendech a svátcích (pouze akutní případy) je k ceně účtován příplatek + 50%