en
menu icon

Na co je dobré se před první návštěvou připravit:

Většina z Vás již vyzkoušela několik předchozích alternativních pokusů k uzdravení, vyřešení Vašeho bolu. Vaše první návštěva u mne bude jiná než ostatní předchozí. Od začátku je kladen důraz na vytváření pocitu bezpečí. Pocit příjemného a podporujícího prostředí napomáhá k intenzivnímu rozvoji, k elegantnímu překonávání problémů a k žádoucím hlubším změnám.

Chcete se předem připravit?

Odpovězte si zkusmo na následující otázky: Přicházíte z vlastního popudu, nebo Vás někdo na terapii posílá? Jaké změny od ní očekává/te? Potřebujete něco změnit? Co a jak? Jak poznáte, že jste terapii plně využil? Jak to pozná váš partner, děti, přátelé? Dobře si promyslete, jak se právě dnes (tento týden, měsíc, rok, etapu života…) cítíte, jestli je všechno v pohodě, nebo je něco, co pohodu narušuje… Také si připravte informace, které bych měla vědět, abych se nechovala jako slon v porcelánu - Vaše nepříjemná témata, aktuální životní situace, strachy či obavy… ...

První návštěva:

- to je pro zákazníky většinou rozhodování mezi „ano“, nebo „ne“. Zůstat nějaký čas v mé péči, nebo nezůstat. První návštěva u mě probíhá tak, že si krátce vyslechnu s čím zákazník přichází. Ještě než si prohlédnu – „přečtu“ jeho auru, pracujeme spolu na výběru spektra možností, způsobech a prostředcích terapie které povedou k předem dohodnutému cíli. Už i toto je mnohdy pro zákazníky velice osvobozující.  ...

Prostředky terapie: ...

Fotoarchiv: ...