menu icon

Prostředky terapie:

Systemický rozhovor (viz. výše)

Shiatsu:

je stará japonská léčebná metoda, teoretickou základnu ji poskytuje tradiční čínská medicína. Cílem shiatsu je podporovat proces sebeuzdravování a osobního růstu skrze vyrovnávání energie Ki/Čchi v těle. Podložka, na níž masáže probíhají, je bavlněný futon - přírodní matrace od firmy Nejfuton ( http://nejfuton.cz/ ).

Shiatsu se řadí se mezi masážní techniky, ale rámec masáže značně přesahuje. Shiatsu v překladu znamená tlak prsty. Pomocí palců, prstů a dlaní, ale též kolen, loktů nebo chodidel, je znovu obnovována energetická rovnováha těla. Cílem shiatsu je podporovat proces sebeuzdravování a osobního růstu skrze vyrovnávání energie Ki/Čchi v těle. Tělesně duševní pohoda člověka jako jednota těla, mysli a duše závisí na harmonickém toku této energie. Shiatsu masáž zvyšuje sebeuvědomění,citlivost a uvolňuje napětí. Podporuje a vyživuje životní sílu. Shiatsu jsem vystudovala u Darji Havelkové formou tříletého studia, jako jedna z jejích prvních žaček. Tato metoda ošetření mne nadchla a doslova pohltila. Problémy na různých úrovních či strukturách a hledání jejich řešení u každého jednotlivého klienta jsou často velkou výzvou. Za každou skutečnou výzvu jsem velmi ráda a skutečně si jí užívám.

Reiki:

je metoda přírodního léčení. V překladu znamená „vesmírné dávání životní energie“ Ta přirozeně proudí mezi terapeutem a klientem a předává se dotykem. Možná se mnou mnozí nebudou souhlasit, ale Reiki osobně nepovažuji jako samostatnou metodu za dostatečně efektivní. Používám jí ale automaticky v kombinaci s ostatními léčebnými metodami při všech druzích ošetření. Např. v kombinaci se shiatsu je ošetření mnohem účinnější. Ale abych zároveň Reiki očistila, musím uvést, že díky shiatsu, Reiki a józe – předpokládám stejným dílem se postupně zdokonalovala moje schopnost vidět auru. S tímto darem jsem se nenarodila, ale studiem a aktivním praktikování těchto alternativních směrů se moje schopnosti neustále rozvíjejí. A to je úžasný pocit.

Hlubinná abreaktivní psychoterapie - regrese:

Metoda je založena na fungování základních psychických mechanismů jako je paměť a asociační procesy. Metodou regresní terapie lze řešit psychické a psychosomatické problémy. Regrese nabízí rovněž nahlédnutí do velmi vzdálené minulosti každého člověka, což může být velmi zajímavé a poučné, přesto toto není jejím cílem. Cílem je pochopit a odstranit vlastní nahromaděné potíže, které se mohou prakticky projevit i za velmi dlouho dobu po vzniku jejich příčiny a jsou skryty v podobě traumatu prožitého ať vědomě či nevědomě v minulosti. Ten se může projevovat v různých modifikacích. Potvrzuje se, že v případech, kde problémy nemají vážnější organickou příčinu, je regresní terapie velice účinná. Metoda je založena na fungování základních psychických mechanismů jako je paměť a asociační procesy. Kromě svých léčebných účinků nabízí rovněž možnost nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec. Může poskytnout zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme a přinést vysvětlení našich problémů v širších souvislostech.

Jóga:

Pravidelné lekce jógy s individuálním přístupem vedu v Praze každou středu od 17 - 18 hod. Omezená kapacita, nutná rezervace místa.

Některé problémy na tělesné úrovni zákazníků je občas efektivnější než masáží, vyřešit „na míru“ zvolenou sestavou několika jógových pozic. I zde je mi jóga velkou oporou. Jógu cvičím přes 25 let a jsem cvičitelkou II. třídy Jóga je mi velkou oporou nejen v osobním životě, ale i v mé práci. Některé polohy při shiatsu ošetření jsou pro terapeuta statické a náročné na výdrž, rovnováhu a koordinaci. Jeli ale tělo terapeuta uvolněné, protažené a beze stresu, může léčebná energie při ošetření proudit plynule a hladce. Tak mohu zákazníkům předat 100% energie bez zbytečných ztrát. A nejen to. Některé problémy na tělesné úrovni zákazníků je občas efektivnější než masáží, vyřešit „na míru“ zvolenou sestavou několika jógových pozic. I zde je mi jóga velkou oporou.

Aurasoma – to je zatím můj veliký koníček:

Barvy hrají v životě každého člověka důležitou roli. Barvy mohou být pro nás oblíbené, neoblíbené a odpuzující. Některé nás mohou uklidňovat nebo aktivizovat. Jiné mohou navozovat pocit rozrušení. Celý svět, celý vesmír je založen na vibracích. Každá barva vibruje na určité vlnové délce má určitou frekvenci a každá taková energie působí na své okolí. A právě tyto vibrace v nás vyvolávají různé emoční stavy. Na barvy se ani nemusíme dívat a ony na nás působí svým vlněním. Právě na tom je založeno použití barev v alternativní medicíně.

Každá barva vibruje na určité vlnové délce má určitou frekvenci a každá taková energie působí na své okolí.

Někdo se zasměje copak barvy a jejich kombinace mohou léčit? Ano, mohou. Jejich vibrace ovlivňují naše buňky. Každý náš orgán a buňky vibrují na své frekvenci. Nemoc přichází tehdy, když jsou tyto vibrace porušeny. Dá se říct s trochou nadsázky, že každá nemoc má svou barvu. Občas se moji zákazníci, ale i já dostáváme do složitých životních situací, ve kterých nevíme jak dál. Aurasoma je v těchto okamžicích veliký pomocník. Pomáhá posunout člověka do jiného úhlu pohledu na daný problém. Pak už se situace stane přehlednější, srozumitelnější a její řešení snadnější.

Pomocné techniky:

 • baňkování
 • moxování
 • tygrování
 • fonoforéza
 • ušní svíce
 • rodinné konstelace(metoda table top, vizualizace, zástupné předměty))
 • antikarpální masáž ruky
 • reflexní masáž plosek nohou a rukou
 • masáž proti migrénám
 • korekce některých očních a ušních vad
 • lektorská činnost